BN Bolig

Om BN Bolig

BN Bolig er BN Banks eiendomsmegler, og selger boliger, nyprosjekter og bruktboliger i Oslo og Akershus. Bedriften fokuserer på digitale løsninger og har planer om å ekspandere til flere deler av landet.

BN Bolig ble stiftet 29. juni 2016. Sammen med BN Bank er det Eiendomsmegler1 Midt-Norge som eier BN Bolig. Dette danner bakteppet for BN Boligs uttalte mål om å kombinere det beste fra BN Bank og EiendomsMeglere1 Midt-Norge.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk