Illustrasjon av målinger og undersøkeslser ved boligsalgsrapport
Boligsalgsrapporten er grundigere enn verdi- og lånetakst. (Illustrasjonsfoto: Personal Creations)

Boligsalgsrapport: Rapporten som gir deg høyere salgssum

Så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt. Grunnen er gjerne overraskelser om husets tilstand, som oppdages etter at den nye eieren har overtatt huset.

Ved bruk av boligsalgsrapport i forbindelse med hussalget, kan antallet konflikter minske drastisk. Ikke nok med det – summen du får for boligen din kan også øke.

Gunstig for både selger og kjøper

En boligsalgsrapport utføres av en takstmann og gir grundige beskrivelser og vurderinger av boligens tilstand før et boligsalg. Hensikten med boligsalgsrapporter er at både selger og kjøper skal få mer informasjon om boligen før salget, noe som kan bidra til at overraskelsene og konfliktene blir færre.

Boligsalgsrapporten er den mest utbredte formen for tilstandsrapport og er utarbeidet av Norges Takseringsforbund og NITO Takst.

Sitat Protector Forsikring økt salgssum med boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport må ikke forveksles med en verdi- og lånetakst. Sistnevnte er mye mindre omfattende, og du har mindre garanti for at feil og mangler ved boligen fremkommer i en slik takstrapport.

Det anslås at en boligsalgsrapport vil ligge på mellom 7000 til 20.000kr, mens en verdi- og lånetakst antagelig vil koste fra 3000 til 5000kr. Prisen avhenger selvfølgelig av hvor stor boligen er og hvor mange timer takstmannen må bruke på jobben.

Forbrukerrådet mener imidlertid det er verdt å bruke ekstra penger på en boligsalgsrapport, og Norges Takseringsforbund antyder at folk er villig til å betale mer for huset når en slik rapport er på plass.

Analyser gjort av Eierskifteforsikringsselskapet Protector Forsikring viser at bruk av boligsalgsrapporter gir 3-5 % økning i salgsprisen.

Ny og mer omfattende rapport

Utformingen av boligsalgsrapporten har vært den samme i mange år, men i januar ble en ny og mer omfattende rapport innført. Den er basert på NS 3600, som er Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Den nye rapporten skal gi mindre rom for skjønn, og forhåpentligvis vil den altså redusere antall konflikter etter boligsalg ytterligere.

Den nye rapporten vil innebære at takstmannen utfører enda grundigere kontroller for å undersøke boligens tilstand. For eksempel vil de kunne bore hull i våtrom og kjellerrom for å måle fuktighet, vel å merke etter eiers tillatelse. Grundigere kontroll av vann, avløp og el-installasjoner, samt status fra feier og brannvesen, er andre eksempler på utvidelser i rapporten.

Illustrasjon av boligsalgsrapport og kontroll av bolig
En mer nøye gjennomgang minsker usikkerhet for kjøper. Illustrasjonsfoto: Mark Moz

Blir bransjestandard

Det er fortsatt ikke obligatorisk å benytte boligsalgsrapport ved salg. Det forelå en avtale mellom Eiendom Norge og de to takstorganisasjonene NITO takst og Norges Takseringsforbund (NTF) om å innføre en slik regel, men Eiendom Norge trakk seg i desember 2014. Meglernes bransjeorganisasjon falt ned på at det var bedre om rapporten var frivillig.

Likevel blir boligsalgsrapporten innført som bransjestandard, og meglerne kan kun fraråde bruk av boligsalgsrapport ut fra en konkret og individuell vurdering. Denne vurderingen må eiendomsmegleren selv stå ansvarlig for. Sannsynligheten er dermed stor for at boligsalgsrapporten blir det foretrukne verktøyet i årene fremover.

Investér i eierskifteforsikring!

Det er greit å påpeke at en omfattende boligsalgsrapport ikke vil erstatte eierskifteforsikringen. En boligsalgsrapport vil riktignok redusere risikoen for en konflikt mellom kjøper og selger etter overtagelse, men selger har fortsatt samme opplysningsplikt til kjøper vedrørende boligens feil og mangler. På samme måte har kjøperen plikt til å inspisere boligens tilstand før kjøp.

Selger står også ansvarlig for eventuell feilinformasjon takstmannen har gitt i rapporten. Husk derfor å tegne eierskifteforsikring i god tid før salget hvis du vil være på den sikre siden.

Landsoversikt

Lukk