Ikke alle feil og mangler er like synlige.

Eierskifteforsikring

Mange lurer på hva en boligselgerforsikring er, hva den dekker og hvor mye den koster. Her får du svar på dette og litt om hva du bør tenke igjennom før du bestemmer deg for om du skal tegne forsikringen.

Når man selger en bolig vil man få tilbud om å tegne en eierskifteforsikring, eller en boligselgerforsikring som den også kalles. Avhendingsloven sier at når du selger en bolig, er du ansvarlig dersom kjøper kommer med berettigede krav inntil 5 år etter overtagelsen.

Kravene vil være knyttet til skjulte feil og mangler ved boligen, og kravene er berettiget uansett om det er selgers skyld eller ikke. En eierskifteforsikring beskytter deg mot krav fra kjøper, gitt at du ikke visste om feil eller mangler på forhånd.

Penger ut av vinduet?

Vindu
Penger ut av vinduet: Å kjøpe forsikring kan oppleves som bortkastede penger. Men er ulykken ute bør du vite om du har råd til ikke å ha forsikring.

Mange vil nok spørre seg om det er bortkastet med en slik forsikring, og ser tusenlappene flakse ut av vinduet. Og ofte så er det jo nettopp dette som skjer. Man betaler for en forsikring og ingen krav fra kjøper kommer i ettertid

Når det er sagt, tenk deg at du plutselig står ansvarlig for et økonomisk krav på flere hundre tusen kroner. Tåler økonomien din det?

Dette er en høy risiko å ta, og generelt rådes man til å forsikre seg mot det som kan bli store tragedier for privatøkonomien. De fleste gjennomsnittlige norske husholdninger vil oppleve det som en økonomisk tragedie å stå personlig ansvarlig for et krav på flere hundre tusen kroner.

Dersom kjøper kommer med krav og man har tegnet forsikring, vil forsikringsselskapet håndtere saken med kjøper. Det vil si at om kjøper har rett på avslag i pris på boligen eller rett til tilbakebetaling på grunn av feil eller mangler, vil forsikringsselskapet dekke dette. Da slipper du å stå personlig økonomisk ansvarlig.

Pris på eierskifteforsikring

Prisen på en slik forsikring avhenger av salgsprisen på boligen, og det er ulike promillesatser avhengig av om det er en leilighet, rekkehus eller enebolig. For andeler i borettslag koster forsikringen gjerne rundt 2000 til 3000 kroner. Har du derimot en enebolig som er blant de dyreste objektene å forsikre, kan forsikringen koste opp mot 40.000 kroner.

Eierskifteforsikring er ikke bare gunstig for selger, den gir en trygghet for kjøper også. Det er fordi kjøper vet at dersom rettmessige krav stilles, vil kjøper bli møtt av en betalingsdyktig motpart.

Kjøper har bare berettiget krav dersom:

  1. Selger har unnlatt å gi opplysninger om eiendommen som selger var klar over, eller burde vært klar over, og at dette har påvirket avtalen. (§ 3-7)
  2. Selger har gitt kjøper uriktig opplysninger, og dette har påvirket avtalen. (§ 3-8)
  3. Boligen er i vesentlig dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med, utifra kjøpesum og øvrige forhold. (§ 3-9)
  4. Eller at tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. (§ 3-3)

Du kan lese mer om loven og alle paragrafene her.

Ordet vesentlig brukes i disse paragrafene, men hva avgjør om en feil eller mangel skal regnes som vesentlig? Domstoler har ved flere anledninger ansett feilen som vesentlig når den utgjør mellom 3 til 6 prosent av boligens kjøpssum.

Selv om kjøper kommer med et berettiget krav, får ikke alltid kjøper erstatning. Dette kan ofte skyldes juridiske prosesser som kjøper ikke har kontroll over. Derfor anbefaler man at også kjøper forsikrer seg med såkalt boligkjøperforsikring.

Landsoversikt

Lukk