Gjensidige Bolighandel

Gjensidige Bolighandel tilbyr en komplett tjeneste for salg av bolig og bistår i salgsprosessen fra markedsføring til oppgjør. Gjensidige Bolighandel er en del av Gjensidige Forsikring.

Gjensidige Bolighandel tilbyr tilstandsgaranti. Har man tilstandsgarantien er det Gjensidige som fikser feil som ikke ble oppdaget før overtakelsen. Denne garantien varer i fem år. Garantien basers på en tilstandsrapport som er basert på en vurdering av hele boligen, inkludert det elektriske anlegget. Tilstandsgaranti leveres av Gjensidige Forsikring ASA og formidles av Gjensidige Bolighandel.

Historie

Gjensidige Bolighandel ble lansert 28. februar 2018 av Gjensidige Forsikring. Gjensidige Bolighandel tar så del i selskapets over 200 år gamle historie.

Landsoversikt