Home Eiendomsmegler cover

Home Eiendom

Om Home Eiendom

Home Eiendomsmegler var en kjede bestående av åtte meglerkontorer i Oslo, Akershus, Hordaland og Hedmark. Selskapet hadde til sammen 39 meglere og 50 ansatte, samt egen oppgjørsavdeling.

Kontorene var oppdelt som følger:

  • Oslo: 3 kontorer (Briskeby, Stovner og Fredensborg)
  • Akershus: 3 kontorer (Lillestrøm, Jessheim og Lørenskog)
  • Hordaland: 1 kontor (Bergen)
  • Hedmark: 1 kontor (Kongsvinger)

Oppkjøp fra Eie

I 2016 ble størsteparten av Home-kjeden oppkjøpt av Eie-kjeden. Gründer og adm.dir. i Home, Rita Berg-Hansen uttalte at beslutningen om å opphøre som egen kjede og slutte seg til Eie var basert på at markedet hadde blitt "mye tøffere".

Bergenskontoret fortsatte midlertidig under Home-navnet frem til april 2017, da de inngikk i Ditt Sted og dannet dermed en selvstendig kjede på to kontorer i Bergen som konkurrerer med Eie der.

Historie

Home Eiendomsmegler ble startet i 2012 som en sammenslutning av 4 kontorer som var en del av Postbanken Eiendom og vokste siden til 8 kontorer.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk