Næringsmegler 1 Oslo Akershus

Om Næringsmegler 1 Oslo Akershus

Næringsmegler 1 Oslo Akershus tilbyr tjenester som markedsvurdering/utleievurdering, salg av eiendom, utleie og fremleie av lokaler, søkeroppdrag for nye lokaler, leietakerrådgivning og reforhandling. Disse tjenestene tilbys innenfor segmentene kontorbygg/kontorseksjoner, lager og kombinasjonslokaler, bygårder, produksjonslokaler og næringstomter og store og små butikklokaler.

Næringsmegler 1 Oslo Akershus er lokalisert i Oslo og dekker østlandsområdet. Dette innebærer i all hovedsak Oslo og Akershus.

Historie

Næringsmegler 1 Oslo Akershus AS ble stiftet i 2012.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk