OBOS Eiendomsmeglere

Om OBOS Eiendomsmeglere

OBOS Eiendomsmeglere er underlagt OBOS-konsernet og bistår i salg av boliger. OBOS Eiendomsmeglere fokuserer på boliger og leiligheter hvor OBOS medlemmer har forkjøpsrett, men bistår også i salg av boliger som ikke er tilknyttet OBOS. I så tilfelle anbefaler de at man benytter seg av deres andre merkevare for boligsalg, Exact Eiendomsmeglere.

Forholdet til Exact Eiendomsmeglere

I praksis er prosessen og meglerne de samme uansett hvilken merkevare man benytter seg av. Vil du benytte deg av OBOS til salg av bolig vil megleren du tar kontakt med vite hvilken merkevare som vil være den beste å benytte seg av i forbindelse med salget.

Historie

OBOS ble stiftet i 1929 og var lenge Oslo kommunes byggende organ, men er i dag en boligbygger som konkurrerer på lik linje med andre aktører. OBOS hadde i utgangspunktet fokusområde i Oslo og omegn, men har i dag kontorer over store deler av Sør-Norge.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk