REDE Eiendomsmegling

REDE Eiendomsmegling

I 2015 slo selskapene MOBO Eiendomsmegling, Eiendomsmegleren Helgeland og GARANTI Eiendomsmegling seg sammen og dannet REDE Eiendomsmegling. Firmaet har omtrent 25 ansatte som selger eiendom i Helgelandsområdet.

I tillegg til kontorene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, har de også kontorer i Brønnøysund og salgskontor på Mo.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk