Takstmannens ansvar

Dette er takstmannens ansvar

Du må forholde deg til en takstmann enten du skal selge eller kjøpe en bolig. Takstmannen er jo tross alt den som sørger for at alle har informasjon om en boligs tilstand. Men vet du egentlig hva en takstmann gjør og hva takstmannen kan holdes ansvarlig for hvis du oppdager en feil med boligen?

En takstmann takserer, eller verdivurderer, ulike typer eiendom. Dette kan være for eksempel være en bil, en båt, eller ulike typer boliger. En av takstmannens viktigste oppgaver i forbindelse med boligsalg er å fylle ut en boligsalgsrapport. Den forteller kjøper, megler og eier hva slags tilstand boligen er i. Du kan lese mer om boligsalgsrapporten her.

Takstmannen kan også utarbeide en rapport hvis du oppdager feil og mangler på din nye bolig, eller hvis det oppstår skader på eiendommen din. En slik rapport kan fungere som viktig dokumentasjon overfor boligselger, eller den kan bevise for forsikringsselskapet hva slags skade eiendommen din har fått.

En takstmann kan altså vurdere verdien på boligen din og i hvilken tilstand boligen er i. Graden av nøyaktighet på undersøkelsen avhenger av hva slags oppdrag du gir takstmannen. Og undersøkelsens nøyaktighetsgrad påvirker hvor stort ansvar som ligger hos takstmannen.

På jakt etter en takstmann? Få tilbud fra flere takstmenn på Eiendomsmegler.no og velg den beste takstmannen for deg.

Takstmannens ansvar

Takstmannen og opplysningsplikten

Takstmannen er i stor grad beskyttet av opplysningsplikten.

I avhendingsloven står det nemlig at selger er ansvarlig for at selgers representanter også gir kjøper alle relevante opplysninger.

Det betyr at takstmann sjelden er helt skyldig selv, men det kan være mulig å kreve erstatning fra både takstmann og selger dersom du er misfornøyd med et kjøp.

Det er også lov å klage på takstmannen hvis du er misfornøyd som selger. Da er opplysningsplikten ikke relevant for klagen.

Utfører en takstmann en verdi- og lånetakst, så gjennomfører han få undersøkelser. Da kan takstmannen sjelden holdes ansvarlig for noe annet enn å ha målt areal feil. Med e-takseringens inntog har eiendomsmeglerne i tillegg tatt over mye av jobben forbundet med taksering. Nå er det derfor ikke sikkert at det er en takstmann som takserer boligen din.

Ber du derimot takstmannen utføre en boligsalgsrapport – slik som kun en takstmann kan gjøre – så vil han eller hun sette seg grundigere inn i boligens tilstand. Overser da takstmannen viktige forhold ved boligen, så kan personen holdes ansvarlig for feilen. Dette gjelder særlig hvis kjøper ikke får dekket tapet i form av prisavslag eller erstatning fra selger.

Har takstmannen gjort en feil, kan alle som har lidd et tap på grunn av feil takst kreve tapet dekket av takstmannen. Takstmannen har derfor et stort ansvar og bør utføre jobben sin godt nok.

Avhendingsloven sier i tillegg at boligselger også er ansvarlig for at selgers representanter gir kjøper korrekte og relevante opplysninger. Det skal derfor mye til for at takstmannen holdes skyldig og ikke boligselger. Og det er dermed viktig at boligselger sørger for at takstmann gjør jobben sin godt nok. Du kan lese mer om avhendingsloven og opplysningsplikten her.

Det er med andre ord viktig å velge riktig takstmann. Ved å sammenligne tilbud fra flere takstmenn kan du lettere finne den beste takstmannen til oppdraget ditt.

Landsoversikt

Lukk