Illustrert ikon av et utfylt skjema

1: Hva trenger du hjelp til?

Fyll ut skjemaet. Om du beskriver eiendommen og behovet godt, får du mer relevante tilbud.

Illustrert ikon av å sammenligne flere meglere

2: Sammenlign meglere

Du får tilbud fra flere lokale meglere og kan sammenligne pris og kompetanse.

Illustrert ikon av å velge tilbudet som passer best

3: Velg beste tilbud

Velg den megleren og det tilbudet som passer deg best. Du er ikke forpliktet til å takke ja til noen av tilbudene.

Få tilbud fra meglere!

Eiendomsmegler i Ringerike

Få tilbud fra eiendomsmeglere på Ringerike. Sammenlign dyktige, lokale eiendomsmeglere. Velg den beste for jobben.

Om Ringerike

Ringerike er en kommune i Viken. Totalt bor det over 30 000 mennesker i kommunen, og over halvparten av innbyggerne bor i administrasjonssenteret Hønefoss. Kommunen strekker seg nord og vest for Tyrifjorden, og i sørøst grenser den til Oslo og til Bærum.

Hønefoss er et viktig knutepunkt, både kommunalt og regionalt. Flere viktige veiforbindelser går gjennom Hønefoss, til blant annet Bergen, Gardermoen og Tønsberg. Bergensbanen går også gjennom Hønefoss over Hokksund/Drammen. Ringeriksbanen, som er planlagt for utbygging fram mot 2030, vil gjøre reisetiden mellom Oslo og Hønefoss betydelig kortere. Det er også bussforbindelse til hovedstaden.

Næringslivet på Ringerike er hovedsakelig preget av varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet. Hønefoss har forholdsvis stor turisttrafikk, som bidrar til å gjøre stedet til et viktig handels- og servicesenter. Høgskolen i Sørøst-Norge ligger på Ringerike, med studietilbud som lærerutdanning, ingeniørfag, helsefag, reiseliv, juridiske fag, og økonomifag.

Finn en god megler

Skal du selge bolig i Ringerike? Det finnes både lokale og nasjonale meglerkontorer som holder til i området. De fleste meglerne har kontor i Hønefoss, men de tar selvfølgelig på seg oppdrag også utenfor sentrum.

Meglerne kan skille seg på lokalkunnskap, erfaring, pris og salgsstrategi. Forbrukerrådet anbefaler at du henter inn flere tilbud før velger hvem som skal få det verdifulle oppdraget med å selge boligen din.

Enkelt hent inn tilbud fra flere meglere i Ringerike:

Finn rett megler på Ringerike

Les mer

Laster kart

Landsoversikt