fyll ut skjema ikon

1: Hva trenger du hjelp til?

Fyll ut skjemaet. Om du beskriver eiendommen og behovet godt, får du mer relevante tilbud.

sammenlign ikon

2: Sammenlign meglere

Du får tilbud fra flere lokale meglere og kan sammenligne pris og kompetanse.

velg tilbud ikon

3: Velg beste tilbud

Velg den megleren og det tilbudet som passer deg best. Du er ikke forpliktet til å takke ja til noen av tilbudene.

Få tilbud fra meglere!

Eiendomsmegler i Ringerike

Sammenlign tilbud fra eiendomsmeglere på Ringerike.

Ikke gå glipp av den beste megleren: Fyll ut skjemaet og få oversikt over dyktige, lokale eiendomsmeglere.

Om Ringerike

I Buskerud fylke ligger Ringerike. Totalt bor det 30 034 i kommunen, og over halvparten av innbyggerne bor i administrasjonssenteret Hønefoss. Kommunen strekker seg nord og vest for Tyrifjorden, og i sørøst grenser den til Oslo og til Bærum i Akershus.

Hønefoss er et viktig knutepunkt, både kommunalt og regionalt. Flere viktige veiforbindelser går gjennom Hønefoss, til blant annet Bergen, Gardermoen og Tønsberg. Bergensbanen går også gjennom Hønefoss over Hokksund/Drammen. Ringeriksbanen, som er planlagt for utbygging fram mot 2030, vil gjøre reisetiden mellom Oslo og Hønefoss betydelig kortere. Det er også bussforbindelse til Oslo.

Næringslivet på Ringerike er hovedsakelig preget av varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet. Hønefoss har forholdsvis stor turisttrafikk, som bidrar til å gjøre stedet til et viktig handels- og servicesenter. Høgskolen i Sørøst-Norge ligger på Ringerike, med studietilbud som lærerutdanning, ingeniørfag, helsefag, reiseliv, juridiske fag, og økonomifag.

Finn beste megler på Ringerike

Les mer

Laster kart

Landsoversikt