Ringerike naturlandskap

Ringerike

Foto: Bjørn

Eiendomsmegler i Ringerike

Sammenlign tilbud fra eiendomsmeglere på Ringerike.

Ikke gå glipp av den beste megleren: Fyll ut skjemaet og få oversikt over dyktige, lokale eiendomsmeglere.

1: Hva trenger du hjelp til?

Fyll ut skjemaet. Om du beskriver eiendommen og behovet godt får du mer relevante tilbud.

2: Sammenlign meglere

Du får tilbud fra flere lokale meglere og kan sammenligne pris og kompetanse.

3: Velg beste tilbud

Velg den megleren og det tilbudet som passer deg best. Du er ikke forpliktet til å takke ja til noen av tilbudene.

Om Ringerike

I Buskerud fylke ligger Ringerike. Totalt bor det 30 034 i kommunen, og over halvparten av innbyggerne bor i administrasjonssenteret Hønefoss. Kommunen strekker seg nord og vest for Tyrifjorden, og i sørøst grenser den til Oslo og til Bærum i Akershus.

Hønefoss er et viktig knutepunkt, både kommunalt og regionalt. Flere viktige veiforbindelser går gjennom Hønefoss, til blant annet Bergen, Gardermoen og Tønsberg. Bergensbanen går også gjennom Hønefoss over Hokksund/Drammen. Ringeriksbanen, som er planlagt for utbygging fram mot 2030, vil gjøre reisetiden mellom Oslo og Hønefoss betydelig kortere. Det er også bussforbindelse til Oslo.

Næringslivet på Ringerike er hovedsakelig preget av varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet. Hønefoss har forholdsvis stor turisttrafikk, som bidrar til å gjøre stedet til et viktig handels- og servicesenter. Høgskolen i Sørøst-Norge ligger på Ringerike, med studietilbud som lærerutdanning, ingeniørfag, helsefag, reiseliv, juridiske fag, og økonomifag.

Utvalgte meglere i Ringerike

Kenneth Simonsen EiendomsMegler 1 Ringerike
Kenneth Simonsen
Eiendomsmegler MNEF
EiendomsMegler 1 Ringerike
Rasmus Sætrang Dialog Hønefoss
Rasmus Sætrang
Eiendomsmegler
Dialog Hønefoss
Terje Heggen EiendomsMegler 1 Ringerike
Terje Heggen
Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder og fagansvarlig
EiendomsMegler 1 Ringerike
Fredrik Hubert Dialog Hønefoss
Fredrik Hubert
Eiendomsmeglerfullmektig
Dialog Hønefoss

Utvalgte meglerkontor i Ringerike

EiendomsMegler 1 Ringerike
Søndre Torv
3502 Hønefoss
Dialog Hønefoss
Søndre Torv 4
3510 Hønefoss

Landsoversikt

Lukk