Innhent tilbud fra flere meglere

Kilde: Forbrukerrådet

Veidekke_se

Vurdering fra
flere meglere!
Cover

Fyll ut skjemaet og få verdivurderinger fra flere eiendomsmeglere nær deg

* Kryss av for minst ett av alternativene.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.
* E-post er nødvendig. * E-post er ikke skrevet riktig. * E-postadressen eksisterer ikke.
* Telefonnummer er nødvendig. * Telefonnummeret må bestå av 8 siffer. * Telefonnummeret må bestå av siffer.
* Adresse er nødvendig.

{{poststed}}

* Postnummer er nødvendig. * Postnummeret må bestå av 4 siffer. * Postnummeret må være gyldig.

Verdivurdering av Bolig

Det kan i flere tilfeller være fornuftig å gjøre en verdivurdering av boligen, for eksempel i forbindelse med salg, refinansiering eller forsikring.

Det er vanlig å bruke en eiendomsmegler til jobben, siden disse har erfaring med prising og verdivurdering av eiendommer.

Gjennom Eiendomsmegler.no kan du innhente tilbud fra lokale eiendomsmeglere som kjenner boligmarkedet der du bor.

Er en verdivurdering gratis?

Avhengig av din situasjon kan det være mulig å få en verdivurdering gjennomført gratis.

Dette gjelder i hovedsak om du planlegger å selge boligen, da enkelte eiendomsmeglere tar på seg dette for potensielt å kunne få salgsjobben når du skal selge.

Skal du kun gjøre en refinansiering og trenger papirer du kan vise banken kan det være at du må betale noe for jobben, eller bestille boligtakst av en takstmann.

For å se hva som gjelder i ditt tilfelle kan du fylle ut skjemaet over og hente inn prisoverslag fra flere eiendomsmeglere.