Selge gård
Gård: Å finne riktig kjøper til et gårdsbruk kan være mer utfordrende enn for en vanlig bolig.

Selge gårdsbruk

Å selge gårdsbruk er noe ganske annet enn salg av en enebolig eller leilighet. Det gjelder enten du skal selge et småbruk, en typisk bondegård eller en herregård.

Slike annonser blir lagt ut langt sjeldnere enn eneboliger og leiligheter, og de har gjerne en litt annen målgruppe. Disse eiendommene blir i all hovedsak solgt i de «grønne» vår-, sommer- og høstmånedene.

Søkeordene «småbruk» og «gårdsbruk» har de senere årene vært hete søkeord på finn.no. Det levner liten tvil om at nordmenn har stor interesse for dette markedet.

Småbrukene er forholdsvis enkle å selge, mens de store gårdene - til tross for interessen - har en tendens til å ligge ute på markedet over lengre tid. Det er ofte mange penger involvert når en gård selges, noe som naturlig nok kan gjøre det mer tungsolgt.

I tillegg er det et annerledes og mer komplisert regelverk forbundet med kjøp og salg av landbrukseiendommene. Regelverket dreier seg blant annet om odel, konsesjon, boplikt, driveplikt og andre formelle forhold rundt eiendommen.

Eiendomsmegleren din må ha god kunnskap om hva dette innebærer både praktisk og juridisk. På den måten kan du sikre best mulig salgsresultat og unngå problemer i ettertid. Det er derfor helt avgjørende at du gjør god research før du velger megler.

Hvorfor prøve Eiendomsmegler.no?

Vi i Eiendomsmegler.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra flere lokale meglere, gratis og uforpliktende. På den måten kan du velge den beste partneren, enten du skal selge bolig eller foreta en verdivurdering.

Dette er i tråd med Forbrukerrådets anbefaling om å sammenligne tilbud fra flere eiendomsmeglere før du tar et valg.

Meglerne er fullt klar over at de konkurrerer med andre om å få deg som kunde, noe som sikrer deg mest mulig konkurransedyktige tilbud.

Ved å sende inn det korte skjemaet på denne nettsiden er du allerede godt igang med å finne riktig megler, slik at du lett kan finne det tilbudet som passer ditt behov best.

Landsoversikt

Lukk