Selge gård
Gård: Å finne riktig kjøper til et gårdsbruk kan være mer utfordrende enn for en vanlig bolig.

Selge gårdsbruk

Skal du selge gårdsbruk? Bruk vår anbudstjeneste for å finne den beste megleren for jobben. Tjenesten er både gratis og uforpliktende, og alt du behøver å gjøre er å fylle ut skjemaet til høyre. Deretter er det bare å vente til du blir kontaktet av meglere som kjenner området du skal selge i, og velge det beste tilbudet.

Spar tid og krefter

Spar deg selv for unødvendig arbeid og la meglerne komme til deg.

Ta et opplyst valg

Siden du får tilbud fra meglere som kjenner området du skal selge i kan du være trygg på valget av megler.

Betal mindre

Meglerne vet de konkurrerer om deg som kunde. Derfor får du bedre pristilbud enn du ellers risikerer å få.

Det å selge gårdsbruk skiller seg klart fra å selge bolig eller hytte. Det gjelder enten du skal selge småbruk, en typisk bondegård eller en herregård.

Gårder legges sjeldnere ut for salg enn leiligheter og eneboliger, og har naturlig nok en annen målgruppe. I all hovedsak blir gårdsbruk solgt i de «grønne» vår-, sommer- og høstmånedene.

Generelt sett er det stor interesse for gårdsbruk, men det kan allikevel være vanskelig å få solgt. Dette er igjen avhengig av type gård du ønsker å selge, og småbruk er som regel enklere å selge enn større gårder. Til tross for stor interesse for gårdsbruk kan man risikere at de kan bli liggende på markedet i lang tid. Det er tross alt store summer involvert når man skal kjøpe gård, og de færreste kjøper gård uten å tenke nøye gjennom det.

I tillegg til at det kan være store summer involvert i forbindelse med kjøp og salg av gårdsbruk er det en rekke andre kompliserende faktorer spiller inn. Dette dreier seg som regel om konsesjon, odelsrett, bo- og bruksplikt, heftelser og ikke minst hvorvidt det er skattepliktig.

Det er med andre ord ikke bare enkelt å holde oversikt og derfor lønner det seg å finne en megler som kjenner salgsprosessen, både praktisk og juridisk, til å hjelpe deg. Da kan du sikre deg best mulig salgsresultat, og ikke minst unngå problemer i etterkant. Det er med andre ord viktig å finne den beste megleren for jobben. Det blir ikke enklere å finne megler enn ved å bruke vår anbudstjeneste.

Skatt

Skal man selge gårdsbruk er utgangspunktet for betaling av skatt gevinsten ved salget. Det vil si differansen mellom hva du kjøpte for og hva du selger for, etter avgifter er betalt. Det er visse vilkår som kan gi unntak fra skatteplikten. Om gården er en alminnelig landbrukseiendom, vært eid av selger i minst 10 år, overtas av en slektning og overdras til en rimelig pris vil det ikke være skattepliktig.

Også med beskatningen er det en rekke faktorer som kan spille inn og komplisere saken. Avhengig av hva bruksområdet på gården er kan skattesatsene variere stort. Når skatten på gevinsten skal regnes ut, avhenger skattesatsen på hvorvidt den kan regnes som kapitalinntekt eller personlig jordbruksnæring. Siden skillet i skattesatsene mellom disse er såpass store vil det være viktig å klargjøre dette på forhånd slik at man unngår ubehagelige overraskelser.

Heftelser

Når man skal selge et gårdsbruk vil det også være viktig å kartlegge alle heftelser som finne spå eiendommen. Ofte kan det være flere heftelser enn man kanskje selv er klar over, og en kjøper vil ha oversikt over disse før man kjøper.

Heftelser kan være alt fra at noen har bruksrett på veier på eiendommen, til ubetalt eiendomsgjeld. Heftelser kan derfor være viktig å være klar over for kjøper, og kan påvirke eventuell salgssum. Da kan det også være et poeng som selger å rydde opp i eventuelle heftelser før man forsøker å selge gården.

Gårdsvei med gamle bygninger i bakgrunnen
Bruksrett: En typisk heftelse på et gårdsbruk kan være at noen har bruksrett på veiene på eiendommen.

Odelsrett

Odelsretten kan ofte komplisere et salg av et gårdsbruk. Det er to forhold som gjør at eiendommen faller inn uten odelsregelverket. Eiendommen må ha mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog. I tillegg må familien ha eid eiendommen sammenhengende i minst 20 år.

Har man avklart at alle med løsningsrett har fraskrevet seg denne, vil et salg kunne gjennomføres på en ryddigere måte. Det gir en trygghet til kjøper ettersom man da ikke risikerer at noen i familien vil kreve eiendommen løst med løsningsretten i ettertid av kjøpet.

Bo- og driveplikt

Kjøper man eiendom med fulldyrket jord overtar man plikt til å drive jorden videre, men det er mulig å leie ut driften etter bestemte regler. Boplikt vil kunne forekomme dersom eiendommen er minst like stor som en odelseiendom. Da sier reglene at man må flytte inn på eiendommen senest etter et år og bo der sammenhengende i minimum fem år.

Konsesjonsplikt

I Norge er det hovedregel at man må søke konsesjon, altså tillatelse fra staten, om man skal kjøpe eiendom. Det har imidlertid etablert seg mange unntak til denne regelen, men er eiendommen over 100 dekar og med mer enn 25 dekar dyrket mark må man søke konsesjon. Da må man søke konsesjon fra kommunen før man får lov til å kjøpe.

Om konsesjon skal innvilges eller ikke baseres på en rekke faktorer. Eksempler på disse er hvorvidt salgssummen er samfunnsmessig forsvarlig, om man anses som skikket til å drive eiendommen. 98 % av søknadene om konsesjon bli innvilget, og majoriteten av avslagene grunner i en unaturlig høy pris.

Hvorfor prøve Eiendomsmegler.no?

Vi i Eiendomsmegler.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra flere lokale meglere, gratis og uforpliktende. På den måten kan du velge den beste partneren, enten du skal selge bolig eller foreta en verdivurdering.

Dette er i tråd med Forbrukerrådets anbefaling om å sammenligne tilbud fra flere eiendomsmeglere før du tar et valg.

Meglerne er fullt klar over at de konkurrerer med andre om å få deg som kunde, noe som sikrer deg mest mulig konkurransedyktige tilbud.

Fyll ut skjemaet øverst på siden for å finne den beste megleren for ditt behov.

Landsoversikt

Lukk