×

Cookies / informasjonskapsler

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). De er sentrale i å gi deg en god brukeropplevelse.

Cookies brukes også til analyseformål og for å vise annonser som er relevante for deg. F.eks. kan vi sikre at brukere som har brukt tjenesten ikke får opp annonser fra oss.

Cookies er små tekstfiler som lagres lokalt i di-n nettleser. Informasjonen som lagres er anonymisert, dvs. at den ikke inkluderer f.eks. navn, kontaktinfo, adresse eller sensitiv informasjon. Ønsker du å skru av cookies kan dette gjøres i nettleseren din.

Les mer i vår fullstendige personvernpolicy.

Selge gård
Gård: Å finne riktig kjøper til et gårdsbruk kan være mer utfordrende enn for en vanlig bolig.

Skal du selge gårdsbruk?

Fyll ut skjemaet på denne siden, så kan du velge mellom tilbud fra eiendomsmeglere som kan gårdssalg og kjenner området du skal selge i.

Spar tid og krefter

Spar deg selv for unødvendig arbeid og la meglerne komme til deg.

Ta et opplyst valg

Siden du får tilbud fra meglere som kjenner området du skal selge i kan du være trygg på valget av megler.

Betal mindre

Meglerne vet de konkurrerer om deg som kunde. Derfor får du bedre pristilbud enn du ellers risikerer å få.

Det å selge gårdsbruk skiller seg klart fra å selge bolig eller hytte. Det gjelder enten du skal selge småbruk, en typisk bondegård eller en herregård.

Gårder legges sjeldnere ut for salg enn leiligheter og eneboliger, og har naturlig nok en annen målgruppe. I all hovedsak blir gårdsbruk solgt i de «grønne» vår-, sommer- og høstmånedene.

Generelt sett er det stor interesse for gårdsbruk. Allikevel kan det være vanskelig å få solgt og blir gjerne liggende på markedet i lang tid. Det er store summer involvert når man skal kjøpe gård, og de færreste kjøper uten å tenke nøye gjennom det. Dette er imidlertid avhengig av type gård du ønsker å selge – småbruk er som regel enklere å selge enn større gårder.

I tillegg spiller en rekke andre kompliserende faktorer inn ved et gårdssalg: konsesjon, odelsrett, bo- og bruksplikt, heftelser og hvorvidt det er skattepliktig.

Det er med andre ord ikke enkelt å holde oversikt, og derfor lønner det seg å finne en megler som kjenner salgsprosessen – både praktisk og juridisk. Da kan du sikre deg best mulig salgsresultat og unngå problemer i etterkant. Bruk vår anbudstjeneste og finn den beste megleren for deg.

Skatt

Skal man selge gårdsbruk er utgangspunktet for betaling av skatt gevinsten ved salget. Det vil si differansen mellom hva du kjøpte for og hva du selger for, etter avgifter er betalt. Det er visse vilkår som kan gi unntak fra skatteplikten. Om gården er en alminnelig landbrukseiendom, vært eid av selger i minst 10 år, overtas av en slektning og overdras til en rimelig pris, vil det ikke være skattepliktig.

Også med beskatningen er det en rekke faktorer som kan spille inn og komplisere saken. Avhengig av hva bruksområdet på gården er kan skattesatsene variere stort. Når skatten på gevinsten skal regnes ut, avhenger skattesatsen av hvorvidt den kan regnes som kapitalinntekt eller personlig jordbruksnæring. Siden skillet i skattesatsene mellom disse er såpass store, vil det være viktig å klargjøre dette på forhånd, slik at man unngår ubehagelige overraskelser.

Heftelser

Når man skal selge et gårdsbruk vil det også være viktig å kartlegge alle heftelser som finnes på eiendommen. Ofte kan det være flere heftelser enn man kanskje selv er klar over, og en kjøper vil ha oversikt over disse før man kjøper.

Heftelser kan være alt fra at noen har bruksrett på veier på eiendommen, til ubetalt eiendomsgjeld. Heftelser kan derfor være viktig å være klar over for kjøper, og kan påvirke eventuell salgssum. Da kan det også være et poeng som selger å rydde opp i eventuelle heftelser før man forsøker å selge gården.

Gårdsvei med gamle bygninger i bakgrunnen
Bruksrett: En typisk heftelse på et gårdsbruk kan være at noen har bruksrett på veiene på eiendommen.

Odelsrett

Odelsretten kan ofte komplisere et salg av et gårdsbruk. Det er to forhold som gjør at eiendommen faller inn uten odelsregelverket. Eiendommen må ha mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog. I tillegg må familien ha eid eiendommen sammenhengende i minst 20 år.

Har man avklart at alle med løsningsrett har fraskrevet seg denne, vil et salg kunne gjennomføres på en ryddigere måte. Det gir en trygghet til kjøper ettersom man da ikke risikerer at noen i familien vil kreve eiendommen løst med løsningsretten i etterkant av kjøpet.

Bo- og driveplikt

Kjøper man eiendom med fulldyrket jord overtar man plikt til å drive jorden videre, men det er mulig å leie ut driften etter bestemte regler. Boplikt vil kunne forekomme dersom eiendommen er minst like stor som en odelseiendom. Da sier reglene at man må flytte inn på eiendommen senest etter et år og bo der sammenhengende i minimum fem år.

Konsesjonsplikt

I Norge er det hovedregel at man må søke konsesjon, altså tillatelse fra staten, om man skal kjøpe eiendom. Det har imidlertid etablert seg mange unntak til denne regelen, men er eiendommen over 100 dekar og har mer enn 25 dekar dyrket mark, må man søke konsesjon. Da må man søke konsesjon fra kommunen før man får lov til å kjøpe.

Om konsesjon skal innvilges eller ikke baseres på en rekke faktorer. Eksempler på disse er hvorvidt salgssummen er samfunnsmessig forsvarlig, og om man anses som skikket til å drive eiendommen. 98 % av søknadene om konsesjon blir innvilget, og majoriteten av avslagene grunner i en unaturlig høy pris.

Hvorfor prøve Eiendomsmegler.no?

Vi i Eiendomsmegler.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra flere lokale meglere – helt gratis og uforpliktende. På den måten kan du velge den beste partneren, enten du skal selge bolig eller foreta en verdivurdering.

Dette er i tråd med Forbrukerrådets anbefaling om å sammenligne tilbud fra flere eiendomsmeglere før du tar et valg.

Meglerne er fullt klar over at de konkurrerer med andre om å få deg som kunde, noe som sikrer deg mest mulig konkurransedyktige tilbud.

Fyll ut skjemaet på siden for å finne den beste megleren for ditt behov.

Landsoversikt

Lukk