Selge tomt?

Bruk anbudstjenesten vår for å finne den beste megleren til jobben. Tjenesten er gratis og uforpliktende. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden, og du vil bli kontaktet av meglere som gir deg deres beste tilbud.

Spar tid og krefter

Finn meglere som kjenner området du skal selge i raskt og enkelt, og spar deg selv for unødvendig arbeid.

Ta et opplyst valg

Ved å få tilbud fra flere meglere vil du være best mulig egnet til å ta et riktig og opplyst valg.

Betal mindre

Meglerne vet at de er i konkurranse med hverandre. Derfor får du et best mulig tilbud.

Å selge tomt skiller seg fra salg av bolig på flere måter. Blant annet er tomter ettertraktet for hva de kan bli og hvordan den kan bli utviklet fremfor hvordan det er nå. I tillegg er det et noe annerledes marked å skulle selge i. Profesjonelle utbyggere er på stadig jakt etter nye tomter å utvikle, og av privatpersoner er det stort sett dem som skal bygge bolig fra bunnen av som ønsker å kjøpe tomt.

Hvem du selger til, og hvor mye du selger for kan i tillegg påvirke deg direkte i form av skattlegging. Salg av tomt er skattepliktig, mens salg av bolig er skattefritt.

Skal man selge tomt må man også redegjøre for en rekke områder, og hente inn informasjon om tomten, reguleringene og en rekke andre forhold.

Gjør det enkelt

Velger du en megler til å selge tomten din, vil du kunne spare deg selv for mye papirarbeid og hodebry. Bruker du anbudstjenesten på denne siden vil du også spare deg for arbeid med å finne megler selv. Fyll ut skjemaet og bli kontaktet av meglere som gir deg sine beste tilbud. Helt gratis og helt uforpliktende.

Dele opp stor tomt, og selge en del?

Har du en stor eiendom som du ønsker å dele opp for å selge? Dette kalles å skille ut en tomt eller å fradele ny eiendom. Ønsker du å skille ut en tomt må du ta kontakt med kommunen. Det er de som godkjenner opprettelsen av ny eiendom.

Kartverket forklarer prosessen kort og godt på sine nettsider slik: "For å få opprettet en ny eiendom må kommunen måle opp arealet og gi den nye tomten et eget gårds- og bruksnummer. Dette kalles matrikulering. Deretter sender kommunen en melding til tinglysing for å opprette et nytt grunnboksblad."

Hva må ordnes ved salg av tomt?

Skal man selge tomt er det mye som må på plass før salget kan gjennomføres. Blant annet må du hente inn opplysninger om:

  • Alle tidligere søknader til kommunen
  • Areal og målebrev
  • Karttegninger
  • Reguleringsbestemmelser og reguleringskart
  • Tilgang til tomten
  • Vann og avløp

Skattepliktig

Luftfoto av boligområde med store hager
Skille ut tomt: Har man stor hage eller eiendom kan man skille ut deler av den til en ny tomt og selge den. Bare husk at salg av tomt er skattepliktig!

Skal man selge tomt er gevinsten på salget i utgangspunktet skattepliktig. Gevinsten regnes ut ved å trekke inngangsverdien (din kjøpesum) fra utgangsverdien(salgssummen).

Ved salg av tomt er altså regelen at man er skattepliktig. Det finnes imidlertid visse unntak til dette som man kan være bevisst på selv om det stort sett vil gjelde for salg av bolig. Ved boligsalg er regelen at det er skattefritt, men om en bebygd eiendom selges for å bli utbygd og i realiteten blir kjøpt for tomten vil det falle inn under salg av tomt og ha tilsvarende skattesatser.

Lett og trygt

Det er med andre ord mange ulike fallgruver ved salg av tomt. Ønsker du å forenkle salgsprosessen mest mulig, vil det å bruke en eiendomsmegler være et trygt valg. Bruk vår anbudstjeneste og få et best mulig tilbud. Helt gratis, og helt uforpliktende.

Landsoversikt