Unge tar klimahensyn når de kjøper bolig

Unge under 25 år svarer at de kommer til å ha klimaendringene i bakhodet når de skal kjøpe bolig i fremtiden. Det skiller dem sterkt ut fra resten av befolkningen.
Fakta
  • Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse. Undersøkelsen var nettbasert, og det kom inn svar fra 1005 respondenter.
  • Eiendomsmegler.no er en anbudstjeneste som setter kunder i kontakt med eiendomsmeglere og takstmenn. Portalen er uavhengig og drives av IT-selskapet Nettbureau.
  • FNs Klimapanel har slått fast at en av konsekvensene av klimaendringene kommer til å være mer ekstremvær.
Vis mer

Det kommer frem i en undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag av boligportalen Hus.no. Både når det kommer til ras eller flom, tilgang på gode oppvarmings- og energikilder og at boligen må tåle ekstremvær skiller de unge seg ut som langt mer bevisste enn resten av befolkningen.

– Dette er nok et uttrykk for at unge i større grad enn andre aldersgrupper har tatt innover seg at klimaendringene kommer til å få stor innflytelse over de valgene vi tar i livene våre fremover, sier talsperson for Eiendomsmegler.no, Ingunn Mjønerud.

– Alvoret har gått opp for de unge

De unge utmerker seg også i kategorien blant de som svarer at de ikke tror at klimaendringer vil påvirke fremtidige boligkjøp. Bare 14 prosent av de mellom 18 og 24 år tror ikke klimaendringer vil ha noe å si, mot 26 prosent på landsbasis.

– Disse tallene viser at alvoret har gått opp for de unge, mens resten av befolkningen ligger et stykke bak. Det er ikke umulig at vi ser en Greta Thunberg-effekt, forklarer Mjønerud.

–Må venne oss til ekstremvær

Mjønerud tror at vi ser starten på en større bevissthet rundt klimaendringene sin påvirkning på hvor vi bosetter oss.

– Det er naivt å tro at ikke klimaendringer vil påvirke valg som boligkjøp i fremtiden. Vi må i større grad venne oss til ekstremvær, og da vil det å bo i rasutsatte skråninger eller langs elver og innsjøer være risikabelt. Det kan også tenkes at forsikringsselskaper vil være restriktive mot å forsikre boliger som ligger utsatt til for ekstremvær i fremtiden, sier Mjønerud.

Av andre funn i undersøkelsen ser man at de eldste fra 55 år og oppover er mest skeptiske til at klimaendringene vil påvirke fremtidige boligkjøp. Generelt er også menn mer tvilende på klimaendringenes påvirkning enn kvinner.

Eldre og menn er klimaskeptikere

Av andre funn i undersøkelsen ser man at de eldste fra 55 år og oppover er mest skeptiske til at klimaendringene vil påvirke fremtidige boligkjøp. Generelt er også menn mer tvilende på klimaendringenes påvirkning enn kvinner.

– At eldre er skeptiske kan forklares at de har færre boligkjøp i fremtiden enn de unge. Klimaskepsisen blant menn ser vi også i politikken hvor de er mer tilbøyelige til å stemme på klimaskeptiske partier enn kvinner, forklarer Mjønerud.

Når det kommer til landsdeler er det de nordligste landsdelene og Vestlandet hvor bekymringen for klimaendringene er størst.

– Det er kanskje ikke så rart at disse to landsdelene stikker seg ut, ettersom det er spesielt der ekstremværet har truffet de siste årene. Nordlendinger og vestlendinger har allerede fått en smakebit av hva vi har i vente, konstaterer Mjønerud.

Kontaktinformasjon

Ingunn Mjønerud
Talsperson, Eiendomsmegler.no
Telefon: 48 13 27 45

Landsoversikt