Et par og en eiendomsmegler leser salgsdokumentene nøye

Ansvarsfraskrivelse ved boligsalg

Som selger er det fint å kunne fraskrive seg ansvar for feil på eiendommen som selges. En kjøper, derimot, sitter igjen med ansvaret dersom slike feil eller mangler forekommer. Eller?

Bilde av Nora Geard Nygaard

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 19. desember 2019

Så godt som alle boliger som selges i dag, selges «som den er» eller «as is». Om boligen som selges er brukt, er denne typen ansvarsfraskrivelse velbegrunnet, ettersom den tar forbehold om at bygningsmasse og tekniske innretninger vil slites over tid og dermed ikke være like god som ny.

En slik ansvarsfraskrivelse på selger sin side medfører likevel også at kjøper sitter med risikoen for eventuelle feil og mangler. Det betyr imidlertid ikke at kjøper står helt uten rettigheter dersom feil eller mangler skulle forekomme. Om boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som kom fram i prospekt, om selger har holdt tilbake informasjon, eller har gitt ukorrekte opplysninger, har du som kjøper grunn til å klage.

Fra 2020 vil imidlertid ikke dette reglementet gjelde på samme måte. Da vil det ikke lenger være lov å selge boliger «som de er«. Eventuelle forbehold må være svært konkrete for at det skal være innenfor regelverket. Dersom kjøper oppdager feil som det er sannsynlig stammer fra forrige eier, må utgiftene overskride 10 000 kroner for å kunne kreve erstatning.

Les også: Dette bør du sjekke på visning

Opplysningsplikt

Det er ikke kun snakk om skriftlig informasjon. Opplysninger man får på visning som viser seg å ikke stemme, kan gi grunnlag for et mangelkrav, etter avhendingsloven § 3-8. Hvis selger for eksempel sier at kjøkkenet er pusset opp av en fagkyndig, mens det i realiteten er pusset opp av selger selv, eller at selger unnlater å fortelle om byggeplaner på nabotomten som kan påvirke utsikten, er dette mangler selger kan stilles til ansvar for.

Selger har imidlertid ikke plikt til å fortelle om alle forhold ved en eiendom. Etter avhendingsloven § 3-7 må det være mangel på opplysninger av en karakter som kjøper måtte regne med å få, og det må antas at denne mangelen på opplysninger har innvirket på avtalen som er inngått. I dette ligger også at man må anta at avtalen ikke ville blitt inngått overhodet, eller det ville blitt gitt en lavere pris, dersom opplysningene hadde blitt gitt.

Kjøper må undersøke

Det er viktig å huske på at man som kjøper er ansvarlig for alle feil du har fått vite om, eller burde ha sett på visning. Pass dermed på å lese alle salgsdokumenter nøye, og spør om det er noe du lurer på. Ser du noe på visning som du stusser på, så spør om det. Dersom informasjonen du får om det har betydning for om du vil legge inn bud eller ikke, bør du få informasjonen skriftlig.

Les også: Budrunden: Tips til å vinne uten å betale for mye

Kjøpers krav

Kravene kjøper har mot selger ved feil eller mangler går på retting av eventuelle feil, prisavslag, erstatning og heving.

Retting er noe kjøper kan kreve at selger gjør, hvis det kan skje uten urimelige kostnader eller ulempe for selgeren. Dette kan imidlertid også gå den andre veien, at selger krever at kjøper retter feilen, dersom det ikke skjer ved urimelige kostnader eller ulempe for ham eller henne, eller det ikke er noen grunn til å motsette seg det. Dersom kjøper ennå ikke har betalt, kan noe av kjøpesummen holdes tilbake inntil feilen er rettet.

Kjøperen kan kreve et prisavslag dersom selger ikke vil rette feil. Prisavslaget skal fastsettes forholdsmessig, og vil tilsvare kostnaden av å rette den eventuelle feilen.

Erstatning kan du som kjøper kreve i stedet for, eller i tillegg til, de kravene du kan stille ovenfor. Erstatning dekker økonomiske tap, for eksempel utgifter knyttet til leie av bosted mens feilen eller mangelen blir rettet opp.

Heving av kjøpet innebærer at partene trekker seg fra avtalen som er inngått. Dersom kjøperen allerede har betalt, kan summen kreves tilbakebetalt. Dersom kjøper opplever vesentlige mangler og feil ved boligen – et avtalebrudd fra selgers side – har vedkommende rett til å heve kjøpet sitt. Det skal imidlertid være feil av stor alvorlighetsgrad, og det skal ganske mye til for at heving av kjøp er mulig. Når kjøpet blir hevet, blir både kjøper og selger løst fra kontrakten.

Landsoversikt