Boligselger ser på dokumenter sammen med en advokat

Klage på eiendomsmegler

Er du misfornøyd med en eiendomsmegler og ønsker å klage? Les hvordan du går fram for å gjøre nettopp det.

Bilde av Nora Geard Nygaard

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 22. november 2019

Først og fremst bør du ta opp problemet direkte med megleren. Dersom dette ikke fører fram, tar du kontakt med fagansvarlig ved meglerkontoret. Denne personen skal ettergå at regler følges, og at foretaket jobber etter god meglerskikk.

Hvis saken fortsatt ikke løses, kan du klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester. Denne instansen behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Nemnda behandler ikke tvister mellom kjøper og selger.

Fakta

Klagesaker i 2017

  • Antall saker: 111
  • Antall medhold: 44
  • Antall ikke medhold: 63

Klagesaker fra januar til september 2018

  • Antall saker: 100
  • Antall medhold: 40
  • Antall ikke medhold: 35

Kilde: Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester

Vis mer

Kan avise klagen

Nina Hauge, sekretariatsleder ved Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester, sier at du kan klage ved å bruke kontaktskjemaet på hjemmesiden deres, eller via post eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

– Forutsetningene er at klager er forbruker og at vedkommende har forsøkt å komme til en minnelig løsning med innklaget foretak. Sekretariatet kan avvise klagen dersom klageren ikke har forsøkt å finne en løsning med foretaket først, sier Hauge.

Bilde av Nina Hauge
Nina Hauge, sekretariatsleder ved Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

Hun forklarer at klageren mottar en faktura på 200 kroner etter at klagen er registrert.

– Når fakturaen er betalt gir vi beskjed til innklagede, som dermed får i snitt to uker på seg til å komme med tilsvar. Deretter får klageren ca. en uke på seg til å komme med ytterligere kommentarer.

Så blir ballen kastet fram og tilbake mellom klager og innklagede til en av dem melder at saken er godt nok opplyst og kan behandles. Nemndsmøter blir avholdt omtrent hver tredje uke.

Skriftlig saksbehandling

– Når har man som forbruker grunn til å klage?

– Når man føler at det er blitt utøvet dårlig meglerskikk av noe slag. Det trenger ikke være økonomisk motivert. Forholdet mellom kjøper og selger, forholdet til takstmannen eller lignende faller utenfor nemndas mandat.

Hauge legger til at Reklamasjonsnemnda normalt ikke behandler spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand.

– Lønner det seg å klage?

– Det blir en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Mange av sakene vi får inn er prinsipielle og det er også viktig med sånne saker. Klagegebyret er det samme enten man vinner frem med kravet sitt eller ikke. Ellers har man i prinsippet ikke noe å tape på å klage.

En av utfordringene til nemnda er at det er skriftlig saksbehandling. Derfor er det er viktig at man har skriftlig dokumentasjon og at det ikke bare er ord mot ord. Har man ikke tilstrekkelig skriftlig informasjon kan nemnda avvise klagen.

Skal følge nemndas avgjørelse

– Hva er de vanligste grunnene til at folk klager?

– Det varierer veldig. Ofte er det kun på dårlig meglerskikk, at det er gitt feil opplysninger, tilbakeholdt opplysninger som megler visste om og som klager hadde grunn til å regne med å få, misnøye med salgsprosessen og vederlagsnedsettelse.

I saker der innklagede taper er det vanlig å følge avgjørelsen til nemnda, selv om man ikke er rettslig bundet. Dersom innklagede ikke følger avgjørelsen skal han eller hun gi en begrunnet tilbakemelding til sekretariatet innen tre uker.

– Dersom innklagede ikke gir en slik begrunnelse og unnlater å følge nemndas avgjørelse, vil dette innrapporteres til Finanstilsynet, sier Hauge.

Konsekvenser for megler

Når det gjelder hva slags konsekvenser det er snakk om dersom innklagede taper, er det i hovedsak to muligheter. I enkelte saker kan det være snakk om erstatning, og da vil nemnda ta stilling til erstatningsutmåling. Ellers, i saker der det dreier seg om god meglerskikk vil foretakene kun få “en ripe i lakken”, altså risikere at omdømmet deres blir svekket.

I 2017 behandlet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester 111 saker, hvorav klager fikk medhold i 44, og avslag i 63. Hittil i år (januar-september 2018) har nemnda behandlet 100 saker, hvorav 40 har fått medhold og 35 har fått avslag.

Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet en nemndsordning. Reklamasjonsnemnda ble opprettet etter avtale mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet.

Artikkelserie: Info om eiendomsmeglere

Denne artikkelen er en del av en serie hvor Eiendomsmegler.no gir deg info om eiendomsmeglere.

  1. Hvilket selskap har de mest fornøyde kundene?
  2. Å klage på eiendomsmegler
  3. Hva slags kompetanse har en megler?

Les flere artikler om kjøp, salg og eie av bolig her.

Landsoversikt