DNB Eiendom

Om DNB Eiendom

DNB Eiendom - tidligere kjent som DnB NOR Eiendom - er eiendomsmeglervirksomheten til Norges største finanskonsern, DNB.

Et tidligere stort antall bankfilialer har gitt selskapet en unik mulighet til å bygge opp lokale meglerkontorer over nær sagt hele landet.

Riktignok har meglerbransjen flyttet på nett i nesten like stor grad som banknæringen, men i og med at meglerne gjerne jobber med boliger innen et bestemt geografisk område, kan det fortsatt være fordelaktig med lokale kontorer.

Markedsandel

DNB Eiendom kjemper med EiendomsMegler 1 om tittelen "Norges største eiendomsmeglerkjede".

Samlet sett har selskapet en markedsandel på under en femtedel, som sier en del om hvor fragmentert dette markedet er.

Jobb i DNB Eiendom

DNB spiller på størrelsen i kampen om de beste meglerne.

En stor kundedatabase og en kjent merkevare markedsføres som de viktigste fordelene ved å ta jobb i konsernets meglerkjede.

I tillegg fremheves en satsning på innsalgsmateriell til iPad og iPhone, som eiendomsmegler kan ta med seg på visning.

Historie

DNB Eiendom er et resultat av fusjonen mellom DnB NOR og Postbanken.

Etter at DnB NOR kjøpte Postbanken i 1999 ble Postbanken Eiendom gradvis tatt opp som en del av DnB NOR Eiendom.

Navnebyttet ble fullført i 2011, da DnB NOR, Postbanken og Vital alle byttet navn til DNB.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk