Ved overtakelse må boligen være fraflyttet og vasket, samt at alle nøkler må være overlevert.

Overtakelse av ny bolig

For kjøper er det gjerne knyttet spenning og forventninger til overtakelsen av ny bolig, og for mange går en drøm i oppfyllelse. Om man derimot ikke er godt nok forberedt, kan det vise seg at boligkjøpet blir et mareritt.

Ved overtakelsen

Ved overtakelsen overfører selger boligen til kjøper, og dermed også alle kostnader og risiko. For at overtakelsen skal kunne skje må boligen være stilt til disposisjon av selger, det vil si at den er fraflyttet, vasket og alle nøkler er overlevert. Fra kjøpers side må kjøpesummen være overført siste virkedag før overtakelsen.

Overtakelsesprotokoll

En overtakelse foregår ved at selger og kjøper møtes på eiendommen, og går sammen gjennom alle punkter ved avtalen og sjekker at de er utført. Meglere vil ofte at det føres en skriftlig protokoll med dato og navn på dem som er tilstede, hvor man går nøye gjennom boligen, og noterer eventuelle feil i protokollen. Frist for når feilene skal rettes skal også stå, samt eventuelt beløp kjøper holder tilbake inntil det er rettet.

Kjøper du et nybygg, skal en overtakelsesprotokoll føres ifølge bustadoppføringslova, mens kjøp av brukt bolig følger avhendingsloven. Dermed er det ikke noe krav om at en slik protokoll skal underskrives dersom du kjøper en brukt bolig, og det advares mot å gjøre det, ifølge Advokatbladet og ABC Nyheter. I noen tilfeller, dersom det er avtalt i kjøpekontrakten at det skal signeres en overtakelsesprotokoll før kjøpesum kan overføres og nøkler overleveres, må det likevel gjøres også ved kjøp av brukt bolig. Om ikke, kan det bli ansett som et avtalebrudd.

Dette bør du sjekke ved overtakelse av brukt bolig:

  • Om det er rengjort ordentlig
  • Om inventar og annet er i samsvar med avtalen og forventningene
  • Hvor mange sett med nøkler det er og til hvilke rom
  • At strøm er avbestilt og målerstanden samt målenummer er notert
  • Selgers nye adresse og telefonnummer

Reklamer innen en viss tid

Skulle det være feil eller mangler, må kjøper reklamere innen rimelig tid. Les denne artikkelen for å vite hva du har krav på. Reklamasjon bør gjøres ved brev, slik at du kan dokumentere at du har klagd. Her skriver du hva avtalebruddet går ut på, og om du ønsker å heve kjøpet må dette komme tydelig fram.

Få tinglyst skjøte

Det er svært viktig at du som kjøper får tinglyst skjøte, som vil si at du får et dokument der det står at eiendommen er overført til deg. Dette gir beskyttelse dersom noen andre skulle påstå at du ikke er eier. Dette kan forekomme ved dobbeltsalg, som er en risiko om salget foregår uten megler. Da er det den første som får tinglyst skjøte som er eier.

Vurderer du å selge før du kjøper? Sammenlign tilbud fra lokalkjente eiendomsmeglere.

Landsoversikt

Lukk