e-takst

Hva er e-takst?

E-takst er en bransjestandarden for meglers verdivurdering av bolig. Den setter strenge krav til megler, slik at det er mindre rom for å sette feil verdi.

Innholdsfortegnelse

Hopp direkte til rett avsnitt i artikkelen:

 1. E-takst VS takst og tilstandsrapport
 2. E-takst VS verdivurdering
 3. E-takst VS prisantydning
 4. Prisen på e-takst
Vis mer

E-takst ble i 2016 innført som en ny bransjestandard for meglers verdivurdering av bolig. Tidligere var kravene til verdivurdering mindre strenge, og derfor etterspurte Finanstilsynet et bedre system. E-takst ble utviklet av Eiendomsverdi, og er i dag den gjeldende formen for verdivurdering.

Du blir gjerne spurt om e-takst dersom du skal

 • Selge bolig
 • Refinansiere boliglån
 • Fastsette verdien på en bolig i forbindelse med skilsmisse, arveoppgjør o.l.

Forskjell på e-takst, takst og tilstandsrapport

Du kan også få en verditakst på en eiendom fra en takstperson. En verditakst baserer seg blant annet på eiendommens beliggenhet, utsikt, kommunikasjon og nærhet til fasiliteter som butikker skole etc., bygningens tekniske tilstand, samt erfaringer og statistikk på andre omsetninger i området. Det er summen av alle disse faktorene som danner grunnlaget for den verdien som settes i taksten.

E-takst setter strengere krav til at megler må inkludere flere andre forhold når de skal sette takst på boligen, og de har mindre spillerom for å sette en feil verdi enn tidligere. Nå er det altså ikke lengre kun en takstmann som kan sette verditaksten eller låneverdien, megler kan også gjøre dette ved å utarbeide en e-takst.

Les mer om takstmenn her.

De fleste som selger bolig vil likevel bruke en takstperson for å utarbeide en tilstandsrapport på boligen, hvor de tekniske spesifikasjonene blir gjort rede for. En tilstandsrapport sier ingenting om boligens verdi i kroner. Tidligere fikk man både takst fra en takstmann og en verdivurdering fra eiendomsmegler, og forskjellen mellom disse kunne naturlig nok være ganske stor.

- Å sette verdi kun basert på statistikk slik som e-takst legger opp til gir dessverre risiko for feil verdier, og man får ikke med seg risikofaktorer som har med bygningens og tomtas teknisk tilstand å gjøre. Omkringliggende områder (reguleringsplaner, arealplaner etc.) fanger heller ikke statistikken opp, og dette kan også virke inn på markedspris vesentlig, i både negativ og positiv forstand, sier Oddvar Flottorp som er daglig leder i Takst Sør AS.

Han anbefaler at man får takst av både eiendomsmegler og takstmann:

Eiendomsmegler og takstmann er to aktører som begge har gode kunnskaper om å vurdere en eiendoms markedspris, og dersom man kombinerer takstmannens tekniske kunnskaper med meglers nærhet til markedet, så får man det beste fra to verdener.
- Oddvar Flottorp, Takst Sør AS
 

Forskjell på e-takst og verdivurdering

e-takst
En sikker verdisetting: Det stilles strenge krav til hva megler må basere e-taksten på.

Verdivurderingen er et uttrykk for hvor mye eiendomsmegler mener man kan få for boligen basert på markedet og eiendommen, mens taksten er en beregning av tekniske spesifikasjoner og andre forhold som beliggenhet, infrastruktur og prisstatistikk, samt hvor mye det ville koste å bygge en tilsvarende bolig.

E-taksten får du tilsendt på e-post fra megler, og du mottar en forenklet versjon sammenlignet med den banken får tilgang til via Eiendomsverdi sin database. Kravene til e-takst er at megler setter denne etter befaring, boligens standard, dokumentasjon, opplysninger og prisstatistikk for området.

Lurer du på når det lønner seg å selge? Les mer om gunstig salgstidspunkt her.

Meglers e-takst vil bli sammenlignet med verdien boligen er gitt ved matematiske beregninger av Eiendomsverdi, og på den måten også sikre at det ikke kun er meglers skjønn som avgjør verdisettingen. Megler må også ta hensyn til denne verdien samt andre salg i nærområdet og kommunen når e-takst for en bolig skal settes.

Forskjell på e-takst og prisantydning

E-taksten behøver ikke å være samsvarende med boligens prisantydning. Prisantydningen er en sum som megler mener det er mulig å få for boligen i samsvar med selgers ønsker, mens e-taksten er meglers vurdering av hva man sikkert får for boligen med tanke på at banken som utlåner skal forholde seg til dette.

Usikker på hvordan man velger riktig megler? God tips får du her.

E-takst ble i hovedsak utviklet for å sikre en trygg prosess for refinansiering. Slik får bankene i dag lett tilgang på boligens verdi, og banken kan nå være sikker på at e-taksten ikke er satt kunstig høy, eller har blitt endret av selger i etterkant, slik det iblant forekom med takst.

Bankene vil ha tilgang til alle e-takster gjort av en eiendom de siste seks månedene, og grunnen til det er at boligeiere ofte spør flere meglere om å gi en e-takst. Slik kan banken sikre seg at boligens verdi er realistisk, også basert på flere vurderinger. Grunnen til at Finanstilsynet etterspurte grundigere verdivurderinger var etter problemer med manipulering av verdivurdering, svindel, hvitvasking og forfalskning.

Hva er prisen på e-takst?

Prisen på e-takst varierer ut ifra hvor i landet du befinner deg, og svinger i takt med boligmarkedet. I dårlige tider er det som regel enklere å få en billig pris enn i perioder hvor meglere har mye å gjøre.

Før i tiden var det mulig å få en verdivurdering av boligen gratis, dersom du kunne friste megler med et mulig boligsalg. Etter at e-takst har overtatt markedet, er denne døren helt stengt.

Prisen kan variere fra 1000 til 5000 kroner, men det er vanskelig å si noe helt sikkert da det avhenger av hvilken meglerpakke du kjøper og hvor langt unna boligen ligger fra meglerkontoret som tar på seg jobbe.

Trenger du en verdivurdering? Be om tilbud på e-takst fra flere meglere


Nyttig å vite ved salg av bolig

Denne artikkelen er en del av en serie hvor Eiendomsmegler.no gir deg tips ved salg av bolig.

 1. Selge eller kjøpe bolig først?
 2. Når lønner det seg å selge?
 3. Så lang tid tar det å selge boligen
 4. Slik velger du rett megler
 5. Hva er e-takst?
 6. Prospektet beskriver boligen
 7. 11 tips ved salg av bolig
 8. Lønnsom oppussing
 9. Boligstyling du enkelt kan gjøre selv
 10. Bør du godta kuppforsøk av bolig?

Les flere artikler om kjøp, salg og eie av bolig her.

Landsoversikt