e-takst

E-takst

E-takst ble i 2016 innført som en ny bransjestandard for meglers verdivurdering av bolig. Tidligere var kravene til verdivurdering mindre strenge, og derfor etterspurte Finanstilsynet et bedre system. E-takst ble utviklet av Eiendomsverdi, og er i dag den gjeldende formen for verdivurdering.

Forskjell på e-takst, takst og tilstandsrapport

Tidligere var det en takstperson som satte taksten på en eiendom, basert på en befaring hvor de tekniske spesifikasjonene ved boligen ble gjennomgått. Den gamle taksten ble beregnet etter hva man ville si at det kom til å koste å sette opp boligen på nytt. E-takst gjør at megler må inkludere flere andre forhold når de skal sette takst, og de har mindre spillerom for å sette en feil verdi enn tidligere.

Les mer om takstmenn her.

Nå er det altså ikke lengre en takstmann som setter taksten eller låneverdien, det er det megler som gjør ved å utarbeide en e-takst. De fleste som selger bolig vil likevel bruke en takstperson for å utarbeide en tilstandsrapport på boligen, hvor de tekniske spesifikasjonene blir gjort rede for. En tilstandsrapport sier ingenting om boligens verdi i kroner. Tidligere fikk man både takst fra en takstmann og en verdivurdering fra eiendomsmegler, og forskjellen mellom disse var naturlig nok ofte ganske stor.

Forskjell på e-takst og verdivurdering

e-takst
En sikker verdisetting: Det stilles strenge krav til hva megler må basere e-taksten på.

Verdivurderingen er et uttrykk for hvor mye eiendomsmegler mener man kan få for boligen basert på markedet og eiendommen, mens taksten er en beregning av tekniske spesifikasjoner og hvor mye det ville koste å bygge en tilsvarende bolig.

E-taksten får du sendt på epost av megler, og du mottar en forenklet versjon sammenlignet med den banken får tilgang til via Eiendomsverdi sin database. Kravene til e-takst er at megler setter denne etter befaring, boligens standard, dokumentasjon, opplysninger og prisstatistikk for området.

Lurer du på når det lønner seg å selge? Les mer om gunstig salgstidspunkt her.

Meglers e-takst vil bli sammenlignet med verdien boligen er gitt ved matematiske beregninger av Eiendomsverdi, og på den måten også sikre at det ikke kun er meglers skjønn som avgjør verdisettingen. Megler må også ta hensyn til denne verdien samt andre salg i nærområdet og kommunen når e-takst for en bolig skal settes.

Forskjell på e-takst og prisantydning

E-taksten behøver ikke å være samsvarende med boligens prisantydning. Prisantydningen er en sum som megler mener det er mulig å få for boligen i samsvar med selgers ønsker, mens e-taksten er meglers vurdering av hva man sikkert får for boligen med tanke på at banken som utlåner skal forholde seg til dette.

Usikker på hvordan man velger riktig megler? God tips får du her.

E-takst ble i hovedsak utviklet for å sikre en trygg prosess for refinansiering. Slik får bankene i dag lett tilgang på boligens verdi, og banken kan nå være sikker på at e-taksten ikke er satt kunstig høy, eller har blitt endret av selger i etterkant, slik det i blant forekom med takst.

Bankene vil ha tilgang til alle e-takster gjort av en eiendom de siste seks månedene, og grunnen til det er at boligeiere ofte spør flere meglere om å gi en e-takst. Slik kan banken sikre seg at boligens verdi er realistisk, også basert på flere vurderinger. Grunnen til at Finanstilsynet etterspurte grundigere verdivurderinger var etter problemer med manipulering av verdivurdering, svindel, hvitvasking og forfalskning.

Trenger du en verdivurdering? Fyll ut skjemaet.

Landsoversikt

Lukk